Tư vấn khách hàng
1

[tintuc]

Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm DR's Secret

 Da bị nám, tàn nhang, da dầu

5
ngày
Sáng :  1, T2, T3 (7 giọt) + T4(3-4 xịt), 6, 9, 5
Tối:  1, T2, T3 (10 giọt), T4 (3-4 xit), 6, 9
2
ngày
Sáng :  1, T2, 6, 9, 5
tối: 1, T2, 6, 9
 .................................................................................................................................
Da bị nám, tàn nhang, da hỗn hợp

5
ngày
Sáng:  1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 5
  Tối:   1, T2, T3 (10 giọt), T4 (3-4 xịt), 6
2
ngày
Sáng:  1, T2, 6, 5
Tối     :  1, T2, 6
................................................................................................................................
Da bị nám , tàn nhang, da thường

5
ngày
Sáng : 1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 5
  Tối: 1, T2, T3 (10 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6
2
ngày
Sáng : 1, T2, 6, 5
Tối:  1, T2, T4 (3-4 xịt), 6
 ...........................................................................................................................
Da bị nám, tàn nhang, da khô

4
ngày
Sáng: 1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 5
Tối:    1, T2, T3 (10 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6
3
ngày
Sáng: 1, T2, T4 (3-4 xịt), 6, 5
  Tối:  1, T2, T4 (3-4 xit), 6
 ...................................................................................................................
Da bị nám, tàn nhang, da nhạy cảm

4
ngày
Sáng: 1, T2, T3 (4 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 5
 Tối: 1, T2, T3 (4 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6
3
ngày
Sáng :  1, T2, 6, 5
Tối:  1, T2, T4 (3-4 xịt), 6
 ........................................................................................
Da bị nhăn, chảy xệ, da dầu


4
ngày
Sáng :  1, T2, T4 (3-4 xịt), 9, 5
Tối:      1, T2, T3 (10 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 9
3
ngày
Sáng :  1, T2, 6, 9, 5
Tối:      1, T2, C15 (10 giọt), 6, 9
............................................................................
 Da bị nhăn. chảy sệ, da hỗn hợp

4
ngày
Sáng : 1, T2, T4 (3-4 xịt), 5
Tối:     1, T2, T3 (10 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6
3
ngày
Sáng : 1, T2, T4 (3-4 xịt), 5
Tối:     1, T2, C15 (10 giọt), 6
..........................................................................................

CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO DA NHĂN CHẢY SỆ- DA THƯỜNG


4
ngày
Sáng : 1, T2, T4 (3-4 xịt), 5
Tối: 1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4xịt), 6
3
ngày
Sáng : 1, T2, T4 (3-4 xịt), 5
Tối: 1, T2, C15 (10 giọt), 6
.............................................................................................

CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO DA NHĂN CHẢY SỆ - DA KHÔ


4
ngày
Sáng   1, T2, T4 (3-4 xịt), 5
Tối:    1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6
3
ngày
Sáng  1, T2, T4 (3-4 xịt), 6, 5
Tối:     1, T2, C15 (10 giọt), 6
..............................................................................................
 

CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO DA NHĂN CHẢY SỆ - DA NHẠY CẢM


4
ngày
Sáng :  1, T2, T4 (3-4 xịt), 5
Tối:     1, T2, T3 (4 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6
3
ngày
Sáng : 1, T2, T4 ( 3-4 xịt), 5
Tối:     1, T2, C15 (10 giọt), 6
.......................................................................................
 
CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO LỔ CHÂN LÔNG TO - DA DẦU

5
ngày
Sáng :  1, T2, 9, 5
Tối: 1, T2, T3 (10 giọt), T4 (3-4 xịt), 9
2
ngày
Sáng :  1, T2, 9, 5
Tối: 1, T2, T4 (3-4 xịt), 9
.............................................................................................................
CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO LỔ CHÂN LÔNG TO DA HỖN HỢP

5
ngày
Sáng :  1, T2, 9, 5
Tối: 1, T2, T3 (10 giọt), T4 (3-4 xịt), 6, 9
2
ngày
Sáng : 1, T2, 9, 5
Tối: 1, T2, T4 (3-4 xịt), 9
............................................................................
CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO LỔ CHÂN LÔNG TO - DA THƯỜNG 

4
ngày
Sáng : 1, T2, 9, 5
Tối: 1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4 xit), 6, 9
3
ngày
Sáng : 1, T2, 9, 5
Tối:1, T2, T4 (3-4 xit), 9
............................................................................
CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO LỔ CHÂN LÔNG TO - DA KHÔ

4
ngày
Sáng :1, T2, T4 (3-4 xịt), 9, 5
Tối:   1, T2, T3 (7 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 9
3
ngày
Sáng : 1, T2, T4 (3-4xịt), 9, 5
  Tối:  1, T2, T4 (3-4 xịt), 9
.............................................................................
CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET CHO LỔ CHÂN LÔNG TO  DA NHẠY CẢM 

4
ngày
Sáng :  1, T2, 6, 9, 5
Tối: 1, T2, T3 (4 giọt) + T4 (3-4 xịt), 6, 9
3
ngày
Sáng :  1, T2, 6, 9, 5
Tối: 1, T2, C15 (10 giọt), 6, 9
..............................................................................
 CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET Trị mụn
 Sáng: 1,8,9,5
  Tối: 1, 8, T3 (chấm trên đầu mụn), 9
Lưu ý: Sản phẩm này tùy theo cơ địa mỗi người sẽ có hiệu quả khác nhau.

[/tintuc]

CHỐNG TÁO BÓN - GIẢM CÂN

Các bài đã đăngVideo Xem thêm

Đọc nhiều nhất chuyên mục

Xem thêm

Nếu bạn đặt ngay bây giờ, bạn sẽ mua được sản phẩm theo giá kuyến mãi!!!!

0906.883.181